Raport de activitate Interpelări, amendamente, puncte de vedere şi luări de cuvânt ale alesului local PNL Ioan Solomon

Politic

În conformitate cu prevederile art. 51, alin. 4 din Legea nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare, aleşii locali au început să-şi publice rapoartele de activitate. Astăzi, vă prezentăm raportul de activitate al consilierului local municipal Ioan Solomon (PNL). Alesul local a participat la şedinţele de Comisie nr.3 din care face parte, unde a avizat favorabil unele proiecte iar altele au primit aviz negativ sau cu amendamente, solicitând în anumite situaţii explicaţii şi detalii