Peste 300 de persoane sunt aduse, zilnic, la UPU!

Social

La fiecare 5 minute, câte un pacient cu grave probleme de s ă n ă tate este adus la Unitatea de Primiri Urgen ţ e (UPU) din cadrul Spitalului Jude ţ ean „Sfântul Spiridon” din Ia ş i. Medicii de la Urgen ţ e sus ţ in c ă respectivele cazuri nu sunt urgen ţ e simple cauzate de canicul ă , nu doar lipotimii, ci st ă ri grave la pacien ţ i cu afec ţ iuni cronice, cu decompens ă ri ale afec ţ iunilor cardiovasculare, dar ş i a celor metabolice. Din cele peste 300 de cazuri înregistrate zilnic la

Peste 300 de persoane sunt aduse, zilnic, la UPU! Evenimentul - 13.08.2019 23:14

din zilele anterioare

Peste 300 de persoane sunt aduse, zilnic, la UPU! Evenimentul - 13.08.2019 23:14