Lucifer (Panorama deziluziilor)

Ştiinţă şi Tehnologie

Partea I ( Facerea ) Cândva, într-un trecut atât de-ndepărtat că timpul n-avea chip și spațiul dormita, doar Duhul făr-odihnă prin haos rătăcea și medita la planul prefacerii-n esență, așa ca neființa să-și piardă-a sa prezență în confruntarea cu ființa de nezăgăzuit prin voia Celui care e viul infinit.   Atunci s-au înjghebat contururi din veșnicii inerte și necuprinsul dobândi a sale sensuri certe, cu cerurile sus și mofturile jos – părți dintr-o simfonie supranumită Cosmos.   Dar până și-un

Lucifer (Panorama deziluziilor) Natiunea - 16.05.2019 06:46

din zilele anterioare

Lucifer (Panorama deziluziilor) Natiunea - 16.05.2019 06:46